Pediatrik müayinə paketləri

323 Views

Pediatrlar 1 yaşına qədər uşaqların hər ay, 1 yaşından sonrası isə ildə ən az bir dəfə müayinə olunmasını vacib bilir. Əqli və fiziki inkişafın nəzarətdə olması onların həyata sağlam davam etməsi üçün vacibdir.

No comments