section-674c6ce

Bizim Həkimlər

Həkimlik sənəti qəhrəmanlıqdır, hünər deməkdir. Bu peşə adamdan fədakarlıq, pak niyyət tələb edir.Hər kəs buna qadir ola bilməz. Bunun üçün həkimin fikri aydın, qəlbi təmiz olmalııdır.

RAUF XƏLİLOV

ÜMUMİ CƏRRAH


TURAL QULİYEV

KARDİOLOQ


ADİSƏ SƏLİMOVA

QASTROENTEROLOQ


AFTANDİL MƏMMƏDLİ

ÜMUMİ CƏRRAH


XANIM BƏKİROVA

PEDİATR-NEONATOLOQ


AYNUR QURBANOVA

QASTROENTEROLOQ


XALİDƏ HƏSƏNOVA

USM HƏKİMİ