Covid-19 sonrası müayinə

172 Views

Covid-19 virusu keçirmiş şəxslərin terapevt nəzarətində müayinə olunması gələcəkdə qalıcı sağlamlıq problemlərinin yaranmasının qarşısını alır.

PZR testi pozitif olduqdan 4-6 həftə sonra müayinə olunmaq məsləhətdir.

 

No comments