Qastroenterologiya

Qastroenterologiya bölməsi – Həzm sisteminin müxtəlif şöbələrinin xəstəliklərini, müalicə və profilaktikasını əhatə edir. Bu sistemə qida borusu, mədə, onikibarmaq bağırsaq və nazik bağırsağın digər şöbələri, yoğun bağırsaqlar, həmçinin hepatologiya bölməsində birləşdirilən – qaraciyər, öd kisə və ödçıxarıcı yollar, mədəaltı vəzi daxildir.

Qastroenterologiya üzrə göstərilən poliklinik xidmətlərlə yanaşı ən müasir endoskopik (qastro və kolonoskopiya) müayinə və müalicə metodları da tətbiq olunur.

product Image

Həmçinin bu bölmədə qastroenterologiyanın ayrılmaz bir bölməsi olan Hepatologiyanın əhatə etdiyi xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi həyata keçirilir.

product Image