RAUF XƏLİLOV

ÜMUMİ CƏRRAH


TURAL QULİYEV

KARDİOLOQ


ADİSƏ SƏLİMOVA

QASTROENTEROLOQ


AFTANDİL MƏMMƏDLİ

ÜMUMİ CƏRRAH


XANIM BƏKİROVA

PEDİATR-NEONATOLOQ


AYNUR QURBANOVA

QASTROENTEROLOQ


XALİDƏ HƏSƏNOVA

USM HƏKİMİ